Duurzaam Bodegraven Reeuwijk

Het wordt tijd voor duurzaamheid

onze aanpak

De Stichting wil partner zijn voor burgers en bedrijven, op weg naar een duurzame manier van werken en leven. Samen werken we aan thema’s zoals circulaire economie, sociale samenleving, energie neutraal wonen, werken en vervoeren, en lokaal/gezond voedsel, bereikbaar voor iedereen.

Afval

In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is, en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Repair café zorgt voor een alternatief: een tweede leven voor alles wat nog gerepareerd kan worden. In onze gemeente zijn inmiddels op 4 locaties Repair Café’s actief.

Energie

Energie en klimaat gaan samen. Energie besparen is interessant voor onze eigen portemonnee. Maar urgenter is het om de opwarming van de aarde te vertragen door nu te stoppen met het gebruiken van fossiele brandstoffen. Wij werken dan ook actief samen met de gemeente die in 2035 klimaatneutraal wil zijn. We stimuleren bedrijven, burgers en burgerinitiatieven die die duurzame energie willen opwekken.

lokaal voedsel

De multifunctionele tuin, de Hortus Populus, is bedoeld voor het kweken, proeven en verkopen van groente. Laten zien dat het lokaal en ecologisch telen van voedsel kan en dat er vraag naar is. De groenten en bloemen zijn te koop op de tuin zelf, op de streekmarkt en later ook aan bedrijven. Op de tuin werken vrijwilligers, vluchtelingen, mensen die niet (meer) midden in de maatschappij staan.
De tuin heeft hiernaast een educatieve functie en is een fantastische plek om mensen met elkaar in contact te brengen.

buurtmoestuin tuinieren

Buurtmoestuinieren is een project dat de de intentie heeft om braakliggende terreinen in onze gemeenten een tijdelijke moestuin-functie te geven. De Buurtmoestuin Vrije Nesse geeft aan omwonenden een plek om groenten te telen en elkaar te ontmoeten. In vierkantemeter-bakken, in een kas en op een akker. De beide basisscholen (Beatrixschool en Willibrordschool) onderhouden hier met de kinderen uit groep 5 hun eigen vierkantemeter-bakken en krijgen les in tuinieren.

Duurzaam Bodegraven Reeuwijk

wat willen we

Om de doelstelling te bereiken praten en schrijven we via zoveel mogelijk kanalen over wat die duurzame manieren van leven en werken dan kan zijn. We geven informatie over keuzes die gemaakt kunnen worden, over techniek die echte vooruitgang biedt zonder lasten af te wentelen op anderen ver weg of in de toekomst en over gedrag dat helpt om verduurzaming mogelijk te maken.

De beste manier is om voorbeelden te laten zien. We organiseren activiteiten en excursies en ondersteunen goede initiatieven van andere partijen. We proberen zichtbaar en toegankelijk te zijn.

De organisatie in het bestuur is zo opgezet dat per thema twee bestuursleden trekker zijn. Er zijn voorlopig 4 thema’s gekozen: afval, energie, lokaal voedsel en buurtmoestuinieren.

Belangrijke thema’s

De zoektocht naar ander gedrag en innovatieve techniek biedt aan ieder van ons iedere dag kansen om bewust duurzame keuzes te maken. Werken aan een duurzame toekomst is inspirerend, urgent, maar ook leuk en boeiend.

N

afval

N

energie

N

lokaal voedsel

N

buurtmoestuinieren

voorbeeld bomen planten

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Stoicos roga. Nam de isto magna dissensio est.

duurzaam door het leven

het laatste nieuws

NL DOET

NL Doet is een evenement waarbij inwoners in hun eigen buurt helpen. Met en voor elkaar. De klussen die aangemeld worden via NL Doet lopen zeer uiteen. Wij hebben ingetekend voor twee projecten. De Buurtmoestuin Vrije Nesse moet worden opgeknapt en klaar gemaakt voor...

Lees meer

Beslis mee waar en hoe groene energie wordt opgewekt

Een oproep aan alle inwoners om mee te beslissen waar en hoe we zelf de nodige duurzame, groene, energie gaan opwekken.Doe mee! De gemeente stuurde een brief aan alle inwoners en nodigt u allen uit. Kom uit uw stoel en praat mee in uw eigen dorpskern...

Lees meer

Genomineerd voor landelijke vrijwilligersprijs

De Hortus Populus is voorgedragen voor de landelijke vrijwilligersprijs "Meer dan handen". Een verrassing. We krijgen, indien we winnen, € 5000,-. Wanneer er veel op ons wordt gestemd dan kunnen we de publieksprijs krijgen. Dus stem op ons via de site  dat kan tot en...

Lees meer