Weggooien?

Mooi niet!

Wat is een Repair Café?

Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren. Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Kennis delen en erkend worden. Spullen niet zo maar afdanken!

Repair Café in praktijk

Samen + repareren = duurzaam

Eerst repareren

Samen + repareren = gezellig

Niet weggooien

Samen + repareren = geen afval

Waarom een Repair Café?

In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is, en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Mensen weten niet meer hoe dat moet. Reparatiekennis verdwijnt snel. Mensen die deze praktische kennis nog wel bezitten, worden door de maatschappij niet altijd even hoog gewaardeerd en staan vaak zelfs ongewild aan de kant. Hun ervaring wordt niet of nauwelijks benut.

Het Repair Café brengt daar verandering in! Mensen die anders misschien aan de kant staan, doen weer mee. Waardevolle praktische kennis wordt overgedragen. Spullen worden langer bruikbaar gemaakt en hoeven niet te worden weggegooid.

In het Repair Café leren mensen op een andere manier naar hun spullen te kijken. En er opnieuw de waarde van in te zien. Het Repair Café draagt bij aan een mentaliteitsverandering. Die is noodzakelijk om mensen enthousiast te maken voor een duurzame samenleving. Maar bovenal wil het Repair Café laten zien dat repareren leuk is, en vaak heel makkelijk.

Kom het ook eens proberen!

We zijn open: Iedere vrijdagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur. Locatie: Nova Bioscoop, Prins Hendrikstraat 31 Bodegraven;
Iedere 3e woensdag van de maand tussen 13.00 en 16.00 uur in het Wierickehuis/Huis van Alles, Graaf Adolfstraat 1 Nieuwerbrug;
Iedere laatste zaterdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur in het Huis van Alles, Van Staverenstraat 39 Reeuwijk;
Iedere 1e vrijdag van de maand tussen 14.00 en 16.00 uur in het Huiskamer van Waarder/Huis van Alles, Maximalaan 2 Waarder.

In het Repair Café Bodegraven Reeuwijk kun je terecht met elektrische apparaten, kleding, meubels, serviesgoed, gebruiksvoorwerpen, fietsen, speelgoed etc. Alles wat kapot is (en wat je zelf naar het Repair Café kunt vervoeren) is welkom en maakt kans op een geslaagde reparatie.

Inmiddels hebben zich al meer dan 20 reparatiedeskundigen in Bodegraven aangemeld om u te helpen. Kom met uw elektrische apparaat, kledingstuk, fiets, meubelstuk of ander voorwerp naar het Repair Café en gun het een tweede leven. “Weggooien? Mooi niet!”

De reparaties zijn geheel gratis, een vrijwillige bijdrage, die u kunt deponeren in de daarvoor bestemde bus, wordt op prijs gesteld. De vrijwilligers helpen u om zelf te repareren. Maar hun passie en kunde maken dat repareren tot een gezamelijke, gezellige activiteit. Koffie en thee maken het Repair Café tot een waar ontmoetingspunt. Het onderlinge contact is belangrijk.

Wat wordt er gerepareerd?