Tijdens de bewonersavonden in februari en maart hebben bewoners van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk gezamenlijk 900 locaties aangewezen voor het opwekken van duurzame energie als zonne-energie of windenergie. De uitkomsten van die avonden zijn nu samengevat op een mooie storymap. Wordt vervolgd.