Buurtmoestuin Vrije Nesse in Bodegraven is in 2014 feestelijk geopend en 2018 was het het laatste jaar van de Buurtmoestuin. Stichting Duurzaam Bodegraven-Reeuwijk mocht op de braakliggende grond in deze periode tuinieren. De locatie is inmiddels in gebruik genomen door Mozaïek Wonen om er appartementen voor ouderen te bouwen. Stichting Duurzaam Bodegraven-Reeuwijk kijkt terug op een geslaagd project en een deel van de moestuinbakken zijn inmiddels verplaatst naar de Hortus Populus.

In de Buurtmoestuin hebben vijf jaar lang basisschoolkinderen, buurtbewoners en bewoners van seniorengebouw en appartementen Rijngaarden samen getuinierd. Jong en oud hebben samengewerkt om groenten te telen in vierkante meter bakken, in een kas en op een akker. Kinderen uit groep 5 van basisscholen Beatrixschool en Willibrordschool kregen les in tuinieren en enkele buurtbewoners hadden een eigen moestuinbak.

Buurtmoestuin Vrije Nesse in Bodegraven