Tijdens de werkateliers in februari en maart hebben bewoners van gemeente Bodegraven-Reeuwijk gezamenlijk 900 locaties aangewezen voor het opwekken van duurzame energie als zonne-energie of windenergie. De uitkomsten van die werkateliers zijn nu samengevat op een mooie storymap.

Duurzame energie is hard nodig om de doelstelling klimaatneutraal in 2035 te behalen. Stichting Duurzaam Bodegraven-Reeuwijk was tijdens alle avonden goed vertegenwoordigd. De besluitvorming over de locaties zal vermoedelijk in september verder gaan, let op de nieuwsberichten hierover, wordt vervolgd!