logo groot

Welkom

Welkom in het nieuwe jaar

Welkom in het nieuwe jaar een jaar waarin stichting Duurzaam Bodegraven-Reeuwijk met nieuwe en frisse energie zich in wil zetten om er een duurzaam jaar van te maken. We verwachten een jaar waarin nog meer burgers, bedrijven en overheden in beweging gaan komen. Het afgelopen jaar is af en toe pijnlijk zichtbaar geworden dat we tegen grenzen aan lopen, we noemen vuurwerk, stikstof en bosbranden door droogte. Genoeg reden om met nieuwe energie door te gaan en ons sterk te maken voor verandering en aanpassing. Een spannend avontuur waarbij een mooi toekomstperspectief ons kan inspireren.

Agenda

Bezoek een duurzaam huis

Bezoek op zaterdag 25 januari een duurzaam huis en doe nieuwe ideeën op voor je eigen huis! Wat kun je doen om je eigen huis meer comfort te geven en tegelijkertijd minder energie te gebruiken? Kom kijken bij iemand die al veel heeft gedaan.

Zaterdag 25 januari stellen Gerda en Harry Nederend hun woning open voor gasten die geïnteresseerd zijn in de maatregelen en de aanpak die zij hebben gekozen. Zij wonen aan de Zuidzijde 18 in Bodegraven. Je kunt komen in het tijdsblok van 14.00 tot 15.30 uur of van 15.30 tot 17.00 uur. Graag vooraf aanmelden via info@duurzaambodegravenreeuwijk.nl of 06-29173341.

Nieuws en updates

Vrijwilligers gezocht

Stichting Duurzaam Bodegraven-Reeuwijk heeft heel veel plannen om onze mooie gemeente nog duurzamer te maken. Om al die plannen uit te kunnen voeren is de stichting op zoek naar vrijwilligers. Wie heeft er tijd om het bestuur van de stichting te ondersteunen door af en toe een activiteit te organiseren of door je regelmatig in te zetten en plaats te nemen in het bestuur van de stichting. Wie helpt ons? Meld je aan voor een kennismaking.
Bedrijven te gast bij Hortus Populus

Terugblik Dag van de Duurzaamheid

De Dag van de Duurzaamheid is niemand in Bodegraven-Reeuwijk ontgaan. Fietsers kregen applaus en plastic werd opgevist uit de Oude Rijn. Ook werden duurzame ondernemers verrast met een boeket bloemen. Tot slot was er in de avond een bijeenkomst met ruim dertig bezoekers.

Bloemen
Domino’s Pizza ontving een boeket bloemen, omdat zij de pizza’s bezorgen op e-bikes. Plus Hoogendoorn supermarkt in Waarder ontving een boeket voor het ruime aanbod aan Fairtrade producten in de winkel. En Edelman voor het plaatsen van zonnepanelen en het geven van een masterclass daarover.
Applaus tijdens Dag van de Duurzaamheid
Bijeenkomst
In de avond verzamelden ruim dertig afgevaardigden van verschillende organisaties, bedrijven en wijkteams. Ook de gemeente was vertegenwoordigd en enkele betrokken burgers kwamen naar de bijeenkomst. Doel van de avond was met alle aanwezigen na te denken over de mogelijkheden om de verduurzaming in onze gemeente te versnellen. Tijdens speeddates werden vragen, ideeën, kennis en ervaring uitgewisseld. De avond leverde belangrijke informatie op voor stichting Duurzaam Bodegraven-Reeuwijk. Binnenkort bespreekt het bestuur van de stichting met wethouder Robèrt Smits en twee beleidsmedewerkers duurzaamheid de resultaten van deze bijeenkomst. Dit alles met als doel gezamenlijk te zorgen voor een nog duurzamere gemeente.

Duurzaamheidspanel

Bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk zijn twee beleidsmedewerkers duurzaamheid aan de slag gegaan om onze gemeente duurzaam en klimaatneutraal te maken. Om dit te bereiken hebben Iris van der Doelen en Fenna Braune een duurzaamheidspanel in het leven geroepen. Via dit panel willen ze met betrokken inwoners bespreken hoe de warmte-transitie in onze gemeente moet gaan plaatsvinden. Wil je meedenken en meedoen, meld je dan aan voor het duurzaamheidspanel via duurzaam@bodegraven-reeuwijk.nl. Benieuwd naar de opgaven in het klimaatakkoord, kijk op https://www.klimaatakkoord.nl/.

Duurzame Tips

Wil je het nieuwe jaar duurzaam starten en ben je op zoek naar ideeën? Er staan veel nieuwe tips op onze website! Ben je al lekker duurzaam bezig? Lees dan het 40puntenplan Urgenda. Een plan met veel maatregelen die overheid en bedrijven kunnen nemen, maar wie goed leest vindt er verschillende nuttige tips voor particulieren.
Hortus Populus oogst

Activiteiten op Hortus Populus

Hortus Populus groeit verder

Afgelopen seizoen heeft de Bodegraafse Pluk- en Oogsttuin 25 gezinnen wekelijks van groente en fruit uit eigen dorp voorzien. Het komende seizoen wil Hortus Populus het aantal groenteabonnementen gaan verdubbelen.

Enquête
Uit de enquête blijkt dat we het goed hebben gedaan, maar natuurlijk zijn er in zo’n eerste jaar dingen die beter kunnen. Tuinman Theo Klomp zet zich samen met verschillende vrijwilligers in om er een succes van te maken. De plannen en de werkschema’s zijn opgesteld en de organisatie rondom de tuin wordt steeds professioneler.

Campagne
Vanaf april start er een campagne om de Hortus Populus nog bekender te maken bij iedereen in Bodegraven. Doel van de campagne is dat het aantal groenteabonnementen en ook de losse verkoop van groente en fruit gaat groeien. Ook blijven we in gesprek met de gemeente om te zorgen dat de tuin een vaste plek krijgt in de nieuwbouwwijk Weideveld.

Ons uiteindelijke doel is dat de Hortus Populus straks niet meer afhankelijk is van donaties en vrijwilligers, maar dat de tuinman met de verkoop van groenten een gezonde boterham kan verdienen. Tot die tijd zijn alle donaties en alle vrijwilligers meer dan welkom!
screenshot dbr

Over ons

Stichting Duurzaam Bodegraven-Reeuwijk wil partner zijn voor burgers en bedrijven, op weg naar een duurzame manier van werken en leven. Samen werken we aan thema's zoals circulaire economie, sociale samenleving, energie neutraal wonen, werken en vervoeren, en lokaal/gezond voedsel, bereikbaar voor iedereen.

Bestuursleden:
Perry Versluis, Arthur van Dijk,
Nanne Fioole en Esther van den Bor

Aanmelden, informatie, actie:
info@duurzaambodegravenreeuwijk.nl
Op onze Facebookpagina delen we filmpjes en berichten over nieuwste ontwikkelingen en producten op het gebied van duurzaamheid. Zo ziet onze wereld er straks uit!
facebook twitter 
MailPoet