logo groot

Welkom

Nieuwjaarsgroet van voorzitter Esther van den Bor

Namens het gehele bestuur van Stichting Duurzaam Bodegraven-Reeuwijk wens ik u een goed, gezond en zinvol 2021. Een vernieuwd bestuur, dat is meteen ons goede nieuws in 2021. Verderop in deze nieuwsbrief stellen de bestuursleden zich aan u voor.

Corona staat nu centraal in ons leven. Hopelijk behoort u tot de groep mensen die, mede door deze Coronapandemie, concludeert dat we ons leven, en de maatschappij, anders moeten inrichten. Grote verwachtingen hebben we van de technische vernieuwingen die het opwarmen van de aarde helpen terugdringen. Maar er is meer te doen, waar u zelf verantwoordelijkheid in kan nemen. Werken aan een ander wereldbeeld; een samenleving waarbij verbinding met de natuur essentieel is, waarbij visie en strategie belangrijker zijn dan gewin op korte termijn. Waarbij elk mens van waarde is en onderdeel uitmaakt van het grote geheel: onze aarde. Daar willen we ons met de stichting graag voor inzetten.
Vorig jaar hebben we gepolst wie met ons mee wil denken en vooral mee wil doen. We ontmoeten veel nieuwe energie in ons bestuur. We willen samen met u in beweging komen. Samen werken aan een duurzaam Bodegraven-Reeuwijk en verder.

Esther van den Bor – voorzitter Stichting Duurzaam Bodegraven-Reeuwijk

Nieuws en updates

Klimaatneutraal in 2035

De Regionale Energie Strategie voor Midden-Holland is door onze gemeente van commentaar voorzien. Het gaat over onze eigen toekomst die ruimtelijk, in het Groene Hart, ingrijpende gevolgen heeft. Niets doen is geen optie en de tijd dringt om duurzame energie grootschalig op te wekken. U kunt ook meedenken en -praten: kijk vooral op deze site https://resmiddenholland.nl/. Stichting Duurzaam Bodegraven-Reeuwijk is een erkende sociale partner voor de gemeente en in regio Midden Holland. De stem van de energiecoöperatie wordt ook gehoord. Zij hebben zich verbonden en treden op als één gesprekspartners in de procedure die moet leiden tot klimaatneutraliteit en het uitvoeren van de akkoorden van Parijs.

De gemeente heeft afgelopen jaar een aantal initiatieven ontplooit om de duurzaamheid te vergroten. Zo zijn er energiecoaches, subsidies en is de routekaart naar een klimaatneutrale gemeente in 2035 aangescherpt.

Terugblik Dag van de Duurzaamheid

Op 10 oktober werd op de Hortus Populus de actie Steenbreek georganiseerd: Tegel eruit, plant erin. Iedereen die een tegel in kwam leveren kreeg planten, in de vorm van zaden van een prachtig bloemenmengsel, daarvoor terug. Als iedereen in zijn eigen omgeving zaait, worden onze dorpen nog fleuriger en hebben insecten weer meer recht van bestaan. Er kwamen tijdens deze Dag van de Duurzaamheid weer veel mensen zo maar eens kijken of groen kopen. Echt een gezellige duurzame dag!

De gemeente organiseerde in de Week van de Duurzaamheid een aantal online seminars over diverse klimaatthema’s zoals duurzame opwek van elektriciteit, aardgasvrij Bodegraven-Reeuwijk, collectief isoleren in Broekvelden en Dronenwijk en een comfortabel en energiezuinig huis. De webinars zijn allemaal nog terug te kijken!
Actie Steenbreek

Hortus Populus

Hortus Populus groeit

De Hortus Populus heeft een geslaagd jaar achter de rug. Het aantal groenteabonnementen is in 2020 gegroeid van 20 tot 25 in 2019 naar 50 tot 55 in 2020. En de Hortus Populus wil en kan in 2021 doorgroeien. De Hortus is er klaar voor!

De abonnementhouders hebben dit jaar 26 weken lang een tas met vier verschillende groenten ontvangen van de Hortus Populus. Daarnaast heeft Peet van Os er via zijn connecties voor gezorgd dat alle abonnementhouders extra biologische producten hebben gekregen. De groep vrijwilligers die jams, siroop, kruidenazijn en andere heerlijke specialiteiten maakt van de producten van de tuin is uitgebreid en ze gaan zich volgende jaar ook richten op het verwerken van kruiden. Naast de abonnementen is een deel van de groenten en specialiteiten via de losse verkoop in de kraam bij de tuin verkocht.

We zijn er trots op dat een derde van alle kosten van de Hortus Populus is opgebracht door de verkoop van groente en fruit. Nog belangrijker zijn de reacties van de abonnementhouders. In de enquête geven ze aan ze tevreden zijn; vooral de gezellige sfeer en de smaak van de producten maakt dat ze volgend jaar weer een abonnement willen afsluiten.

Nog geen abonnementen? Kijk hier voor informatie en meld je aan!
Verkoop Hortus 1

Cursus moestuinieren & Romeinse Barak

De Hortus Populus heeft ook een educatieve functie en ook daar is afgelopen jaar aandacht voor geweest. Zo is er in het voorjaar een cursus over moestuinieren geweest en een paar groepen en enkele individuele bezoekers hebben rondleidingen gekregen met uitleg over de tuin.

De bouw van de barak is dit jaar flink opgeschoten en wordt al erg mooi! Doordat er wat minder vrijwilligers zijn voor de bouw blijft de voortgang wel wat achter op de planning. Straks als de barak helemaal af is zijn er veel bijzondere verhalen te vertellen over de Romeinse barak. De deuren zijn uit een container gevist. En de vloer is van vloerdelen uit Zuid-Amerika. De vloerdelen met FSC keurmerk zijn geschonken door Van den Berg Hardhout. Om te laten zien dat een eerlijke prijs voor het hout zorgt voor een goed bestaan van de houtkapper daar. Onze aankoop hier heeft aan de andere kant van de wereld direct positief effect – ook een vorm van duurzaamheid!

Plannen voor 2021

Start duurzaamheidswinkel

Er zijn concrete plannen voor het opstarten van een duurzaamheidswinkel. Dit wordt een plek waar allerlei duurzame materialen en duurzame apparaten worden gedemonstreerd. Zo kan iedereen met vragen over of interesse in duurzaam leven en duurzaam wonen inspiratie opdoen, producten vergelijken en een advies op maat krijgen. De winkel gaat nauw samenwerken met lokale duurzame bedrijven. Een website met instructiefilmpjes maakt de winkel nog completer.

Buurtkracht

Burgers in beweging krijgen, actief in je eigen wijk met allerlei duurzame thema’s, dát is buurkracht. Bodegraven-Reeuwijk doet mee aan Buurtkracht. In Waarder is een Buurtkracht groep gestart en ook in Nieuwerbrug worden buurtbewoners gevraagd om mee te doen. Gezamenlijk op weg naar een duurzamere en klimaatneutrale gemeente. De verandering van het klimaat en de gevolgen daarvan zijn ons probleem, onze verantwoordelijkheid en daarom moeten we samen de meest praktische oplossingen zoeken.
Kijk op de website Buurtkracht voor meer informatie.

Concept Hortus Populus

De Hortus Populus is een project met veel meer aspecten dan gezonde, biologische lokaal geteelde groenten. De huidige locatie biedt de mogelijkheid ook andere duurzame thema’s zichtbaar te maken. Bijvoorbeeld dat en hoe het mogelijk is om energie onafhankelijk te zijn. En hoe het mogelijk is om een prachtige barak te bouwen van duurzame en hergebruikte materialen. Ook vindt de Hortus Populus het belangrijk te laten zien dat iedereen welkom is, erbij hoort en dat er voor alle vrijwilligers wel iets te doen.
Dit jaar groeien we dus niet alleen in het telen en verkopen van smaakvolle en gezonde groenten en fruit maar we willen nog duidelijker laten zien waar we voor staan.

Omdat het nog niet duidelijk is of de Hortus Populus op de huidige locatie mag blijven start er dit voorjaar een publiciteitscampagne en crowdfunding voor de pluk- en oogsttuin. Daarnaast gaan we dit jaar aan de slag om het 'Concept Hortus Populus' ook in de andere woonkernen van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk te introduceren. Op elke locatie een ondernemer gesteund door vrijwilligers en alle tuinen onderling verbonden en samenwerkend. Nieuw is ook de samenwerking met andere telers en producenten om zo een veel breder assortiment aan duurzaam en lokaal voedsel aan te bieden. Zo willen we een economisch en sociaal steeds sterkere gemeenschap vormen.

Voorstellen nieuw bestuur

Esther bij PlatformZ

Esther van den Bor

Ik ben Ester van en Bor en woon in Bodegraven sinds 1988. Vanuit mijn werk, handhaving en vergunningverlening voor bedrijven en de Wet Milieubeheer, ben ik me steeds meer gaan richten op klimaat en duurzaamheid. Geweldig is het om te zien welke nieuwe wegen worden gevonden om een duurzame samenleving te realiseren. Met slimme techniek, andere materialen en door gelijkwaardig met mensen en natuur om te gaan. Toekomstbestendig zijn en kansen voor een ieder, voor nu en later, dichtbij en ver weg geeft me inspiratie om in mijn eigen gemeente actief bij te dragen aan een betere wereld. ‘Samen’ en ‘in beweging komen’ zijn mijn mantra’s. Ik ben blij zoveel medestanders te vinden.
Arthur van Dijk 2020

Arthur van Dijk

Ik ben Arthur van Dijk, getrouwd, 53 jaar en woonachtig in Bodegraven. Naast mijn werk in de ICT ben ik veel bezig met duurzaamheid. Mijn hele leven lang heb ik een passie voor vlinders. Vlinders zijn erg afhankelijk van een goede kwaliteit van de natuur en als je dat wilt behouden of verbeteren dan wordt duurzaamheid automatisch iets belangrijks in je leven. Zo heb ik thuis zonnepanelen, een luchtwarmtepomp, een solar tube en ik heb veel aan isolatie gedaan. Kom wat dat betreft gerust kijken als je wilt. Naar mijn werk ga ik op een speed pedelec. Ik word er fitter van en het scheelt een auto. En zo vaak regent het nu ook niet in Nederland. Verder zit ik in de ledenraad van de Rabobank op het thema duurzaamheid, ben ik ambassadeur voor de Vlinderstichting en probeer ik binnen de Stichting Duurzaam Bodegraven Reeuwijk een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van onze mooie gemeente.
Peet van Os

Peet van Os

Ik heet Peet van Os, ben 60 jaar, geboren in Bodegraven en sinds 1995 woonachtig in Reeuwijk. Ben 40 jaar werkzaam geweest bij één van de grootste import en export bedrijven in AGF (aardappelen, groenten en fruit). Met ons bedrijf waren wij voorloper in de duurzaamheid. Medio 2020, na een bezoek op de duurzaamheidstuin Hortus Populus, was ik ontzettend enthousiast geworden over Stichting Duurzaam Bodegraven-Reeuwijk: de mensen én haar doelstellingen. Het bestuur heeft mij gevraagd om het bestuur te versterken en al na één vergadering was ik vastbesloten om die rol in te vullen. We gaan ons sterk maken, zodat mensen in de verdere toekomst net zo kunnen genieten van deze aarde als wij nu doen. De grootste uitdaging is om met elkaar de duurzaamheidsambitie van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk te realiseren: het in 2035 klimaatneutraal krijgen van onze gemeente.
Werken aan een duurzame toekomst is inspirerend, urgent, maar ook zeer leuk en zeker boeiend. We moeten ons wel realiseren dat we dit niet alleen kunnen, maar met elkaar: inwoners en bedrijven, maar ook de gemeentelijke organisaties van Bodegraven-Reeuwijk.
Robert

Robert Leemburg

Mijn naam is Robert Leemburg en ik woon in Bodegraven. Mijn slogan is: Om te slagen moet je met zoveel passie in iets geloven dat het een realiteit wordt. Ik wil graag grenzen verleggen door middel van techniek. Binnen financiële haalbare grenzen in aantoonbare innovatieve, haalbare en realistische plannen en (energie)concepten. Plannen en concepten die aanzetten tot daadkracht en die het verschil (gaan) maken. Je haalt het beste uit anderen niet door hen het vuur aan de schenen te leggen maar door het vuur in hun binnenste aan te wakkeren. Duurzaamheid is een intrinsiek onderdeel van mijn persoonlijke ambitie om zorgzaam en respectvol om te gaan met onze planeet en de beschikbare grondstoffen. Mijn inspiratie en motivatie haal ik uit het gezamenlijk nadenken over (technische) oplossingen voor de toekomst door kennis delen, kennis ontwikkelen en out-of-the-box durven denken. Ik houd van uitdagingen en sta open voor innovatie. Mijn aandachtsgebieden zijn techniek en (duurzame) energie. Mijn kennis en expertise wil ik inzetten binnen stichting Duurzaam Bodegraven-Reeuwijk.
Nanne

Nanne Fioole

Mijn naam is Nanne Fioole en ik ben al vele jaren koploper/pionier in afvalland. Recyclen zit in mijn DNA. Het meest recente project de recycling van matrassen. Het hoofdkantoor van Retour Matras is gevestigd in Nieuwerbrug. Inmiddels zijn drie fabrieken in Nederland in staat om een groot deel van de afgedankte matrassen uit elkaar te halen en de materialen te hergebruiken. Kennis delen en elkaar inspireren wil ik ook mijn eigen gemeente doen. Bewustwording, voorbeelden tonen en burgers en bedrijven verbinden om zo te laten zien dat een circulaire economie echt kan. Daarom ben ik al vele jaren bestuurslid van Stichting Duurzaam- Bodegraven-Reeuwijk.voegen.
screenshot dbr

Over ons

Stichting Duurzaam Bodegraven-Reeuwijk wil partner zijn voor burgers en bedrijven, op weg naar een duurzame manier van werken en leven. Samen werken we aan thema's zoals circulaire economie, sociale samenleving, energie neutraal wonen, werken en vervoeren, en lokaal/gezond voedsel, bereikbaar voor iedereen.

Bestuursleden:
Peet van Os, Robert Leemburg, Arthur van Dijk,
Nanne Fioole en Esther van den Bor

Contact:
Stuur voor meer informatie of aanmelding een email naar: info@duurzaambodegravenreeuwijk.nl
Op onze Facebookpagina delen we filmpjes en berichten over nieuwste ontwikkelingen en producten op het gebied van duurzaamheid. Zo ziet onze wereld er straks uit!
facebook twitter 
MailPoet