Stichting Duurzaam Bodegraven Reeuwijk

Agenda

Maart 2018: NLdoet
9 maart in de Hortus Populus
9 en 10 maart in Buurtmoestuin Vrije Nesse

---

Winter op de Hortus Populus

Sinds een aantal maanden heeft de Hortus Populus echte Romeinse Dorking kippen. Ze voelen zich al echt thuis. Wanneer je in de tuin bezig bent komen ze dicht naast je rondlopen om in de door jou omgewerkte bodem te zoeken naar voedsel. Ze eten dan ook tegelijkertijd de winterspinazie op, maar ze tokkelen tevreden en dankbaar. We hopen door hun hulp een stuk minder last van slakken te hebben volgend jaar!

We hebben duidelijk veel meer geoogst dan in het eerste seizoen en de kwaliteit is beter. De streekmarkt waar de producten verkocht worden is in kerstsferen erg koud en winters, maar laat ook goed zien dat er nog veel groenten geoogst worden en dat ze bewaard worden in de vorm van tomatensoep, tomatensaus, zuurkool en jams.

De werkzaamheden op de tuin zijn op dit moment opgeschort tijdens een winterstop. Het is te nat op het veld waardoor risico op schade te groot is. We werken binnen nog wel door met een kleine groep. De zaden moeten klaargemaakt worden, plannen ontwikkeld voor de afzet van de producten, en natuurlijk voor de bouw van de Romeinse barak. De vergunningaanvraag is al ingediend en als het loopt zoals verwacht kunnen we begin maart starten met de bouw.

Nominatie voor landelijke vrijwilligersprijzen

De gemeente heeft de Hortus Populus op voordracht van meerdere inwoners, aangemeld bij de landelijke prijs “Meer dan handen”, die sinds 2011 wordt uitgerijkt aan bijzondere en inspirerende vrijwilligersorganisaties en -projecten. Hiermee maken we kans op de juryprijs van € 5000,- in de categorie lokale organisaties en op de publieksprijs van € 2000,-!

Jullie kunnen ons helpen de publieksprijs binnen te slepen door te stemmen via de website van Meer dan handen. Dit kan tot 30 januari 2018.

NLdoet op zaterdag 9 maart

We eindigen de winterstop en beginnen het nieuwe seizoen met een vrijwilligersdag van NLdoet op zaterdag 9 maart. Op de werklijst staat het klaarmaken van de kas, de bloemenweide zaaien en planten, nieuwe moestuintjes omspitten en gebruiksklaar maken, zaaibakken maken, de nectarkroeg op zijn vaste plaats zetten, en bijdragen aan de bouw van de Romeinse barak.

---

Buurtmoestuin Vrije Nesse

Buurtmoestuin Vrije Nesse kan toch nog 1 jaar actief blijven! De bouw van een laatste appartementencomplex dat door Mozaïek Wonen op die locatie zal worden gebouwd is vertraagd tot na het groeiseizoen 2018.

Om een goede start te maken zal de Buurtmoestuin ook meedoen aan NLdoet op 9 en 10 maart. Op deze dagen wordt begonnen met het omspitten van de akker, de bakken zaaiklaar maken (zowel die van de scholen als de privébakken), de heggen snoeien, onkruid uit de vlindertuin verwijderen, compostbakken leegmaken, het zaaien van vroege groenten en het opbouwen van de kas.

---

Fairtrade Gemeente

Tijdens de Fairtrade Week heeft de gemeente het bord “Fairtrade Gemeente” ontvangen uit de handen van Bert Jongert van Stichting Max Havelaar. Er is veel aandacht besteed aan de erkenning die is ontstaan uit een mooie samenwerking tussen werkgroep en gemeente. Nu is het tijd om verder uitbouwen en vraag en aanbod in de gemeente te laten toenemen. 

---

Gemeenteraadsverkiezingen

De gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 gaan echt ergens over. Lokaal bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor het welzijn en de veiligheid van haar burgers, ook op langere termijn. Met de klimaatveranderingen gaat ook op plaatselijk niveau het risico omhoog voor wateroverlast, hittestress en droogte. De gemeente moet niet alleen een stresstest opstellen voor de veranderingen, maar daar ook voorzorgsmaatregelen voor nemen. Ook het thema van het klimaatakkoord en de noodzaak om af te kicken van fossiele energie en de economie circulair te maken zijn processen waar de gemeente het voortouw moet nemen. Onze gemeente heeft al afgesproken in 2035 klimaatneutraal te zijn en recent de belofte gedaan om (grootschalig) duurzame energie op eigen grondgebied op te wekken.

Bij de verkiezingen hebben we invloed op de manier waarop tot daden wordt overgegaan, wanneer er aan begonnen wordt en vooral over hoe de inwoners daarbij worden betrokken. De verschillen tussen de politieke partijen lijken op papier niet erg groot, maar met de transitieopgave die groot en urgent is, hebben kleine verschillen grote gevolgen. Laat duurzaamheid een thema in de verkiezingsstrijd worden en kies mee voor een duurzame en veilige ontwikkeling waarin ook de sociale vernieuwing wordt meegenomen.

---

Onze stichting

Door werk en het begeleiden van het voetbalteam van zijn zoon zal Perry Versluis niet meer actief zijn voor de stichting te zijn. Hij blijft wel onze financiële adviseur. We hebben een oproep voor nieuwe vrijwilligers gedaan en misschien zelfs al een kandidaat. Daarnaast hebben we op de vrijwilligersmarkt laten zien welke verschillende duurzaamheidsthema’s passen onder de paraplu van onze stichting, maar helaas leverde dat geen nieuwe vrijwilligers op.

---

Over ons

De Stichting wil partner zijn voor burgers en bedrijven, op weg naar een duurzame manier van werken en leven. Samen werken we aan thema's zoals circulaire economie, sociale samenleving, energie neutraal wonen, werken en vervoeren, en lokaal/gezond voedsel, bereikbaar voor iedereen.

Bestuursleden:
Perry Versluis, Arthur van Dijk, 
Nanne Fioole en Esther van den Bor

Aanmelden, informatie, actie: 
info@duurzaambodegravenreeuwijk.nl
Op onze Facebookpagina delen we filmpjes en berichten over nieuwste ontwikkelingen en producten op het gebied van duurzaamheid. Zo ziet onze wereld er straks uit!