Een oproep aan alle inwoners om mee te beslissen waar en hoe we zelf de nodige duurzame, groene, energie gaan opwekken.Doe mee!

De gemeente stuurde een brief aan alle inwoners en nodigt u allen uit. Kom uit uw stoel en praat mee in uw eigen dorpskern over de mogelijkheden en de locaties die ingezet kunnen worden.

Dát er groene energie moet worden opgewekt in grote hoeveelheden staat boven alle twijfel. Wij moeten onze eigen energieopgave zelf invullen en niet bij anderen neerleggen. Samen aan de slag is de enige manier. De gemeente doet dit niet uit zichzelf. Dankzij de inspanning van Dick van Elk en de Windvogel is onze gemeente een pilot gebied voor een energiecoöperatie die vergaande vrijheid van handelen krijgt van het Rijk (RVO). Zo kunnen we zelf aan de slag en mogen we het geld dat overblijft investeren in onze eigen gemeenschap.

De data en locaties zijn:
20 februari 2018 – 19:30 – Gasterij Vergeer, Reeuwijk-Dorp
22 februari 2018 – 19:30 – Wierickehuis, Nieuwerbrug
5 maart 2018 – 19:30 – Zalencentrum De Brug, Reeuwijk-Brug
7 maart 2018 – 19:30 – Huis van Alles, Waarder
12 maart 2018 – 19:30 –Trouwzaal gemeentehuis, Bodegraven

Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk
logo-energiecoop-bore De Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk maakt het mogelijk voor inwoners om lid te worden, te investeren in windmolens en zonnevelden en om de lokale stroom af te nemen. Met de opbrengsten steunen zij maatschappelijke organisaties zoals sportverenigingen. De Windvogel werkt samen met deze lokale coöperatie om hen in de ontwikkeling van windmolens en zonnevelden te steunen.

De kersverse coöperatie coöperatie is nog op zoek naar algemeen bestuursleden. Heb jij hart voor groene energie, wil jij een belangrijke bijdrage leveren, of vind je het leuk om dit lokale initiatief verder te helpen? Meld je dan aan bij Jan Bouwens, info@ec-br.nl , 0683998239.

Ook op het gebied van besparing van energie en warmte en het loskomen van fossiele brandstoffen is samenwerken een voorwaarde. Wijkgericht werken om te isoleren of een warmtepomp aan te leggen of een alternatieve energiebron te installeren. Alle partijen aan een tafel om gericht plannen te maken om de doelstelling ‘energie neutraal in 2035’ te realiseren.