Om aandacht te vragen voor de Dag van de Duurzaamheid hebben stichting Duurzaam Bodegraven-Reeuwijk en stichting Fairtrade Bodegraven-Reeuwijk vragen gesteld over duurzaamheid aan de gemeenteraadsleden. Op woensdag 10 oktober gaan de drie commissies van de gemeente (Ruimte, Bestuur en Financiën en Samenleving) in op de vragen van de twee stichtingen. Tijdens de eerdere inspraakavond hebben de stichtingen de ambitie klimaatneutraal te worden en fairtrade nadrukkelijk aan elkaar gekoppeld en de raadsleden opgeroepen er alert op te zijn bij beleidsbesluiten. Stichting Duurzaam Bodegraven-Reeuwijk wil er een traditie van maken om jaarlijks tijdens de Dag van de Duurzaamheid met de gemeenteraadsleden en burgers in gesprek te gaan over de Routekaart naar een klimaatneutrale gemeente in 2035.