De derde bijeenkomst over het grootschalig opwekken van duurzame energie met zonneparken en windmolens is goed bezocht. De energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk is nauw bij dit proces betrokken. De coöperatie zet zich in om energie in eigen gemeente en voor eigen gemeente op te wekken. Word lid van deze coöperatie, dan draagt u bij aan een betere toekomst van onze gemeente.

De gemeenteraad heeft nog geen besluit genomen over het al dan niet plaatsen van windmolens. Kijk voor meer informatie op:    https://gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl/duurzaamheid-en-milieu .