Regionaal wordt gewerkt aan het uitvoeren van het klimaatakkoord Midden Holland en in onze gemeente staat de ambitie om in 2035 klimaatneutraal te zijn. Afgelopen periode heeft de Windvogel gesprekken gevoerd met de wethouder Kees Oskam en ambtenaren.

Een aanpak is ontwikkeld om de inwoners te betrekken en medeverantwoordelijk te maken voor het plaatsen van windmolens en zonnevelden. Zij krijgen dank zij een gemeentelijke energiecoöperatie zelf profijt hebben van de opgewekte energie.

Op 25 oktober stemde de Raad in grote meerderheid in met het geformuleerde raadsvoorstel om tot grootschalige opwekking van energie op eigen grondgebied te komen.

Hier vindt u de betreffende stukken onder punt 11. Voorjaar 2018 starten de dorpsoverleggen om tot gezamenlijke keuzes te komen.
Het gevoel van urgentie om in actie te komen binnen de gemeente is groot. Wij zijn tevreden met de geformuleerde ambities en de daadkracht.