De Hortus is niet alleen een tuin waar groenten voor onze inwoners worden geteeld. Zeker, het beschikbaar maken van “schoon” geteelde lokale groenten is de hoofddoelstelling. Maar een echte omwenteling in denken en doen kunnen en willen wij niet alleen doen.
Daarom hebben we ons actief aangesloten bij landelijke organisaties die werken aan gezonde voeding. Nadruk leggen zij, net als wij, op telen zonder bestrijdingsmiddelen en kunstmest, zo min mogelijk bewerking en alleen natuurlijke ingrediënten en zoveel mogelijk lokaal met korte ketens tussen producent en consument. Voorbeelden van deze bewegingen zijn CSA’s (Community Supported Aggriculture) en Toekomstboeren. Beide lobbyen op regeringsniveau voor gezonde landbouw en eerlijke beloning van boeren. Ze zijn betrokken bij het GroenboerenPlan. De Voedselfamilies van de provincie Zuid Holland bevorderen deze ontwikkeling door deelnemers te verbinden en kennis te delen. 

Ook de Transitie Coalitie Voedsel doet dat, landelijk. Land van Ons, Aardpeer, Organisaties als Slow Food en Velt stimuleren biodiversiteit en ecologisch koken, eten en leven. De eerste twee streven daarbij ook naar het beschikbaar krijgen van grond om dat mogelijk te maken.

In eigen gemeente geven we veel aandacht aan het bewustmaken van wat buiten werken in de natuur gecombineerd met gezonde voeding doet voor zowel je geestelijke als lichamelijke gezondheid. Daarom zijn we aangesloten bij het Leefstijl Akkoord. Aan kinderen van de basisscholen worden lessen gegeven en we hebben zelfs een jaarrond lesprogramma geschreven. Dat wordt de komende jaren aan zoveel mogelijk scholen aangeboden. Jaarrond gedurende 4 seizoenen met theorie én praktijklessen.
Daarnaast doen we mee met activiteiten voor kinderen en we zorgen daar voor gezonde snacks.
Sinds 1 april zijn we aangesloten bij een Bodegraafse stichting die Samen Gezond propageert. Alle instanties die iets met gezondheid en zorg te maken hebben zijn gebundeld, leren elkaar kennen en wisselen kennis en ervaring uit. Wij hopen dat er breed bewustzijn groeit dat in de natuur werken gezondheid bevordert en dat mensen met een burn out, eenzaamheid of diverse kwalen gezonder worden wanneer hun hoofd leeg wordt door met hun handen in de grond te werken. Dat is ook wat de Hortus biedt.
Door ons aan te sluiten bij Struinen en Vorsen vergroten we onze bekendheid in de regio. We zijn op de fiets route De tuinhommelroute  als ‘Struinpunt’ opgenomen. Zo weet iedereen die komt kijken van de tuin en haar producten én kan van het nieuw aangelegde Blote Voetenpad genieten. Met Velt Groene Hart  organiseren we samen lezingen en activiteiten rond ecologisch koken, eten en leven.
Wat betreft onze Romeinse soldatenbarak zijn we dit jaar nog duidelijker opgenomen in het Limes jaarplan. Diverse activiteiten vloeien daaruit voort. We komen op de kaart !