Rapport jaarrekening 2020Rapport jaarrekening 2020

Jaarverslag 2020 Stichting Duurzaam Bodegraven-Reeuwijk
De Stichting is op 26 oktober 2011 opgericht.

Inleiding
2020 Is het jaar van Corona. Alleen in en rond het project van de Hortus Populus zijn activiteiten uitgevoerd. Gelukkig waren we in de tuin in de buitenlucht en zijn er maar weinig beperkingen geweest voor de dagelijkse gang van zaken. Maar ook daar is alleen in het begin van het jaar één workshop georganiseerd en zijn alle open dagen en georganiseerde klus-dagen afgelast.
De tuin is nog weer verder gegroeid. Ruim 50 abonnementhouders hebben zich aangemeld voor een wekelijks groentepakket met 4 groenten per week. Naast losse verkoop zijn tussen de 120 en 135 personen wekelijks gevoed met onze gezonde groenten. De grotere naamsbekendheid en de voldoening van een groeiseizoen waarin we de lijn van ontwikkeling van het project van “gezonde groente telen voor een lokale markt” mooi hebben gevolgd zodat we met nog meer zekerheid kunnen stellen dat het telen van groente ook hier kan en voldoende op kan brengen voor een rendabele onderneming. Dankzij de hulp van Peet van Os en zijn collega tuinders was het een jaar van overvloed en extra inkomsten. Met trots kijken we terug op een succesvol jaar.

Gegevens van de Stichting
Contact gegevens zijn:
Het correspondentieadres is Vogelmuur 1, 2411 MS Bodegraven
e-mail: info@duurzaambodegravenreeuwijk.nl
telefoon: 06 2917 3341
KvK nummer: 5380518
De Stichting heeft een ANBI erkenning met als RSIN 851039637
Bankrelatie Rabo bank met rekeningnummer NL52RABO 0166 4336 59.
De Stichting is in het jaar 2020 BTW plichtig geworden. Het BTW identificatienummer is NL851039637B01

Doelstelling
De Stichting stelt zich tot doel inwoners en bedrijven, maar ook de gemeentelijke organisatie van Bodegraven-Reeuwijk te informeren en te stimuleren op alle thema’s die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van onze dorpen. Die zoektocht naar ander gedrag en innovatieve techniek biedt aan ieder van ons iedere dag kansen om bewust duurzame keuzes te maken. We bieden een platform zodat initiatieven verbonden worden en elkaar versterken. Werken aan een duurzame toekomst is inspirerend, urgent, maar ook leuk en boeiend.

Het beleidsplan
Er is geen leidend beleidsplan. Daar waar we het verschil kunnen maken met de beperkte menskracht van ons bestuur, gaan we aan de slag.
Het kan zijn dat we zelf een initiatief starten. Wanneer het initiatief zelfstandig op eigen kracht blijft bestaan, kunnen we het overdragen aan anderen die er mee verder gaan. Zo hebben we met de Repair café’s gewerkt. We houden wel de vinger aan de pols en blijven de actieve vrijwilligers stimuleren en verbinden. Op andere momenten stimuleren we de initiatieven van derden door er in onze eigen achterban aandacht aan te geven. Zo hebben we de verschillende energie coöperaties op afstand ondersteund. We proberen daarnaast op alle mogelijke manieren kansen en mogelijkheden van een meer duurzame manier van leven zichtbaar te maken. De Dag van de Duurzaamheid is bijvoorbeeld een landelijk gedragen moment dat wij zelf een activiteit organiseren om aandacht te vragen voor duurzaamheid. In 2020 waren er verder geen grootschalige evenementen of activiteiten. Alleen de Hortus Populus is een doorlopend project, waar ook aan de Dag van de Duurzaamheid aandacht is gegeven met een actie “Tegel eruit, plant erin”.

Bestuur
In 2020 is het bestuur gewijzigd.
Het bestaat nu uit:
Esther van den Bor voorzitter
Arthur van Dijk secretaris
Perry Versluis penningmeester
Nanne Fioole
Robert Leemburg
Peet van Os
De bestuurders krijgen geen vergoeding voor hun inzet en werken. Een kleine kerstattentie wordt aan hen gegeven. Ook de actieve vrijwilligers die in het project Hortus Populus werken krijgen deze attentie.

Activiteiten in 2020
Het project Hortus Populus is een meerjaren project waaraan inmiddels een werknemer is verbonden. De tuinman, Theo Klomp, krijgt een salaris met een uurloon van € 13,78 bruto, voor 20 uur in de week. Hij ontvangt geen vakantiegeld, geen ziektekostenverzekering, maar wel een kilometervergoeding voor de afstanden die hij ten behoeve van zijn werk voor de Hortus Populus aflegt inclusief woon- werk afstanden.
Voor de activiteiten rond dit project verwijzen we naar de website daarvan www.hortuspopulus.nl. Voor de Stichting Duurzaam Bodegraven-Reeuwijk zijn er vanwege de Corona beperkingen geen aparte activiteiten georganiseerd. Wel is het bestuur uitgebreid met twee nieuwe bestuursleden Robert Leemburg en Peet van Os.

Financieel overzicht
Dit overzicht is apart toegevoegd. Vrijwel alle financiën hebben betrekking op dit project. Wij zijn dan ook erg blij met alle financiële steun en de adviezen die we van velen hebben ontvangen, ook in jet jaar 2020.

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk >>
Rabobank >>
Provincie Zuid-Holland, Groen Zuid-Holland >>
Provincie Zuid-Holland Erfgoedlijn Limes >>
Oranjefonds >>
Zuid Hollands Landschap met Groene vouchers >>
Kringloop Reeuwijk >>
Landbouwtafels regio Gouwe Wiericke >>
Historische Kring Bodegraven >>
ING bank >>
Stichting Zabawas >>
Haëlla Stichting >>
Stichting Bonaz >>
Koninklijke Nederlandse Heidemij foundation >>
Postcodeloterij Buurtfonds >>
VoordeBuurt Fonds /Oranjefonds>>
Sponsoring door Retour matras en Creative Thinking/Positive Solutions
• een financiële verantwoording