Tijdens de Kinderklimaattop op woensdag 14 november kwamen kinderen van vijf basisscholen een klimaatidee presenteren voor een echte jury. Het thema waar de kinderen mee aan de slag zijn gegaan is ‘Bedenk een praktisch, vernieuwend idee om minder energie te gebruiken in jouw school, om zo klimaatverandering tegen te gaan’. Het plan “trap je energiek” werd tot winnaar verkozen!

Vijf basisscholen namen de uitdaging aan en hebben in de afgelopen maanden uitgebreid aandacht gegeven aan het klimaat. Leerlingen van de groep 7 en 8 hebben in groepjes ideeën uitgewerkt. De beste voorstellen werden tijdens de klimaattop met veel enthousiasme gepresenteerd. .

De ideeën varieerden van een groen dak tot leuke afvalbakken om meer plastic en ander afval te verzamelen. Drie groepen presenteerde een plan dat leerlingen in de schoolbank al fietsend zelf energie kunnen opwekken. De jury koos het plan “trap je energiek” als winnaar. De winnende groep bracht het plan met veel originaliteit. Zij mogen naar de landelijke kinderklimaattop. De gemeente gaat proberen het winnende idee uit te werken met de scholen. Omdat er door drie scholen eenzelfde idee is aan gedragen, kunnen de scholen samenwerken. Dat laatste geeft een spannende meerwaarde van aan de Kinderklimaattop van dit jaar.