Provincie Zuid-Holland heeft de ambitieuze doelstelling dat 80% van het voedsel in 2036 lokaal en duurzaam wordt geproduceerd. Om te helpen dit doel te realiseren bundelen drie organisaties, waaronder stichting Duurzaam Bodegraven-Reeuwijk, hun krachten. Op donderdag 6 december om 17.30 uur ondertekenen zij daarom het Voedselplein KennisManifest in de Rabobank Bodegraven.


De drie organisaties verbinden zich daarmee aan de doelstelling om oude en nieuwe kennis over het telen en verwerken van ecologisch kwaliteitsvoedsel toegankelijk te maken voor professionele telers, maar ook voor de moestuinder. Deze data en kennis is open source, dus van iedereen.

De Initiatiefnemers Stichting Duurzaam Bodegraven-Reeuwijk, CommunityFarming.Online en TrinitySoftwareCenter gaan een online voedseldata- en kennisplatform ontwikkelen die de kortste keten van bodem tot samenleven zal waarborgen.

Data en kennis

Er is veel online en offline data en kennis voorhanden over telen, verwerken en naar de markt brengen van voedsel. Een gestructureerde bundeling van die data en kennis ontbreekt echter. Voor de producenten en consumenten heeft de kennis daarom weinig praktisch nut. De genoemde organisaties gaan hierin verandering brengen, zodat iedereen toegang heeft tot deze data en kennis.

De gebruikers hebben dan kennis over ecologisch verantwoorde teelt tot hun beschikking en kennis over natuur inclusieve landbouw die aan de klimaatveranderingen adapteert, maar ook over de afstemming van het lokale aanbod met de lokale vraag van voedsel. De samengebrachte bestaande kennis wordt aangevuld met de ervaringen en nieuwe kennis van de participanten.

Lokaal en duurzaam

Hervorming van het voedselsysteem biedt allerlei voordelen, ook op sociaal-maatschappelijk gebied. De waarborg voor deze sociaal maatschappelijke doelstellingen is verankerd in het Voedselplein KennisManifest die de initiatiefnemers op 6 december ondertekenen. U krijgt dan ook nadere informatie over het initiatief. We nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Hebt u naar aanleiding van dit persbericht nog vragen, neemt u dan contact op met Mark Koops via 06 53170508 of via Mark.Koops@thewaywework.eu.