Over duurzaam Bodegraven Reeuwijk

Doelstelling, strategie, bestuur en financiën.

Doelstelling
De Stichting stelt zich tot doel inwoners en bedrijven, maar ook de gemeentelijke organisatie van Bodegraven-Reeuwijk te informeren en te stimuleren op alle thema’s die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van onze dorpen. Die zoektocht naar ander gedrag en innovatieve techniek biedt aan ieder van ons iedere dag kansen om bewust duurzame keuzes te maken. We bieden een platform zodat initiatieven verbonden worden en elkaar versterken. Werken aan een duurzame toekomst is inspirerend, urgent, maar ook leuk en boeiend.
“De zoektocht naar ander gedrag en innovatieve techniek biedt iedere dag kansen om bewust duurzame keuzes te maken”.
De Stichting is op 26 oktober 2011 opgericht. Inschrijving van de stichting bij de Kamer van Koophandel heeft plaatsgevonden onder KvK nummer 53840518
Strategie
Om de doelstelling te bereiken praten en schrijven we via zoveel mogelijk kanalen over wat die duurzame manieren van leven en werken dan kan zijn. We geven informatie over keuzes die gemaakt kunnen worden, over techniek die echte vooruitgang biedt zonder lasten af te wentelen op anderen ver weg of in de toekomst en over gedrag dat helpt om verduurzaming mogelijk te maken.

We proberen zichtbaar en toegankelijk te zijn.

“De beste manier is om voorbeelden te laten zien. We organiseren activiteiten en excursies en ondersteunen goede initiatieven van andere partijen.”.
Financieel proberen we per activiteit geld te genereren via sponsoring.

Bestuur & Contact

Bestuursleden

Het bestuur van Stichting Duurzaam Bodegraven-Reeuwijk is eind 2020 vernieuwd. De bestuursleden stellen zich graag aan u voor, ga daarvoor naar de pagina Nieuw Bestuur.

Het bestuur van Stichting Duurzaam Bodegraven-Reeuwijk bestaat uit de volgende personen:

  • Esther van den Bor, voorzitter
  • Arthur van Dijk
  • Peet van Os
  • Robert Leemburg
  • Nanne Fioole

De contactgegevens van de stichting zijn:

Stichting Duurzaam Bodegraven-Reeuwijk
Vogelmuur 1
2411 MS Bodegraven
Tel: 06 – 29 17 33 41
Email: info@duurzaambodegravenreeuwijk.nl

“Meer vrijwilligers zijn natuurlijk altijd welkom, we zien graag je mail met je motivatie”.

Financiële verantwoording
Het jaarverslag en de balans geven een overzicht van de activiteiten, de bijbehorende kosten, de inkomsten en de financiële resultaten.