Bestuursleden stellen zich voor

Sinds oktober 2020 heeft stichting Duurzaam Bodegraven-Reeuwijk een nieuw bestuur! Door de coronamaatregelen kunnen we onszelf nog niet presenteren en ook niet samen op de foto gaan. Daarom stellen wij ons nu online aan iedereen voor.

Esther van den Bor 

Ik ben Ester van en Bor en woon in Bodegraven sinds 1988. Vanuit mijn werk, handhaving en vergunningverlening voor bedrijven en de Wet Milieubeheer, ben ik me steeds meer gaan richten op klimaat en duurzaamheid. Geweldig is het om te zien welke nieuwe wegen worden gevonden om een duurzame samenleving te realiseren. Met slimme techniek, andere materialen en door gelijkwaardig met mensen en natuur om te gaan. Toekomstbestendig zijn en kansen voor een ieder, voor nu en later, dichtbij en ver weg geeft me inspiratie om in mijn eigen gemeente actief bij te dragen aan een betere wereld. ‘Samen’ en ‘in beweging komen’ zijn mijn mantra’s. Ik ben blij zoveel medestanders te vinden.

 

 

 

Arthur van Dijk

Ik ben Arthur van Dijk, getrouwd, 53 jaar en woonachtig in Bodegraven. Naast mijn werk in de ICT ben ik veel bezig met duurzaamheid. Mijn hele leven lang heb ik een passie voor vlinders. Vlinders zijn erg afhankelijk van een goede kwaliteit van de natuur en als je dat wilt behouden of verbeteren dan wordt duurzaamheid automatisch iets belangrijks in je leven. Zo heb ik thuis zonnepanelen, een luchtwarmtepomp, een solar tube en ik heb veel aan isolatie gedaan. Kom gerust kijken als je wilt. Naar mijn werk ga ik op een speed pedelec. Ik word er fitter van en het scheelt een auto. En zo vaak regent het nu ook niet in Nederland. Verder zit ik in de ledenraad van de Rabobank op het thema duurzaamheid, ben ik ambassadeur voor de Vlinderstichting en probeer ik binnen de Stichting Duurzaam Bodegraven Reeuwijk een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van onze mooie gemeente.

 

 

Nanne Fioole

Mijn naam is Nanne Fioole en ik ben al vele jaren koploper/pionier is afvalland. Recyclen zit in mijn DNA. Het meest recente project de recycling van matrassen. Het hoofdkantoor van Retour Matras is gevestigd in Nieuwerbrug. Inmiddels zijn drie fabrieken in Nederland in staat om een groot deel van de afgedankte matrassen uit elkaar te halen en de materialen te hergebruiken. Kennis delen en elkaar inspireren wil ik ook mijn eigen gemeente doen. Bewustwording, voorbeelden tonen en burgers en bedrijven verbinden om zo te laten zien dat een circulaire economie echt kan. Daarom ben ik al vele jaren bestuurslid van Stichting Duurzaam- Bodegraven-Reeuwijk.

 

 

 

Robert Leemburg 

Mijn naam is Robert Leemburg en ik woon in Bodegraven. Mijn slogan is: Om te slagen moet je met zoveel passie in iets geloven dat het een realiteit wordt. Ik wil graag grenzen verleggen door middel van techniek. Binnen financiële haalbare grenzen in aantoonbare innovatieve, haalbare en realistische plannen en (energie)concepten. Plannen en concepten die aanzetten tot daadkracht en die het verschil (gaan) maken. Je haalt het beste uit anderen niet door hen het vuur aan de schenen te leggen maar door het vuur in hun binnenste aan te wakkeren. Duurzaamheid is een intrinsiek onderdeel van mijn persoonlijke ambitie om zorgzaam en respectvol om te gaan met onze planeet en de beschikbare grondstoffen. Mijn inspiratie en motivatie haal ik uit het gezamenlijk nadenken over (technische) oplossingen voor de toekomst door kennis delen, kennis ontwikkelen en out-of-the-box durven denken. Ik houd van uitdagingen en sta open voor innovatie. Mijn aandachtsgebieden zijn techniek en (duurzame) energie. Mijn kennis en expertise wil ik inzetten binnen stichting Duurzaam Bodegraven-Reeuwijk.

Peet van Os

Ik heet Peet van Os, ben 60 jaar, geboren in Bodegraven en sinds 1995 woonachtig in Reeuwijk. Ben 40 jaar werkzaam geweest bij één van de grootste import en export bedrijven in AGF. Met ons bedrijf waren wij voorloper in de duurzaamheid. Medio 2020, na een bezoek op de duurzaamheidstuin Hortus Populus, ben ik ontzettend enthousiast geworden over Stichting Duurzaam Bodegraven-Reeuwijk: de mensen én haar doelstellingen. Het bestuur heeft mij gevraagd om het bestuur te versterken en na één vergadering was ik vastbesloten om die rol in te vullen. We gaan ons sterk maken, zodat mensen in de verdere toekomst net zo kunnen genieten van deze aarde als wij nu doen. De grootste uitdaging is om met elkaar de duurzaamheidsambitie van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk te realiseren: het in 2035 klimaatneutraal krijgen van onze gemeente. Werken aan een duurzame toekomst is inspirerend, urgent, maar ook leuk en zeker boeiend. We moeten ons realiseren dat we dit niet alleen kunnen, maar met elkaar: inwoners en bedrijven en gemeentelijke organisaties van Bodegraven-Reeuwijk.

 

Peet van Os

Ik heet Martijn Plomp. Samen met mijn vrouw Lianne run ik een eigen adviesbureau Praktijk Platteland. Bij allerlei projecten die helpen om “het platteland te ontwikkelen” is Martijn betrokken. Ik neem per 1 januari 2023 de taak van penningmeester over van Arthur. Op de Hortus breng ik steeds meer tijd door. Ok vraag subsidies aan en zorg dat die op de juiste manier worden verantwoord. Maar belangrijk voor mij en Lianne zijn de varkens op de tuin. Circulaire landbouw in het klein. De varkens worden geslacht en opgegeten. Maar ze hebben een prachtig leven gehad met veel ruimte, goed eten en veel aandacht en knuffels.

 

Martijn Plomp