In de regio Midden Holland wordt de gezamenlijke opdracht voor het vinden van locaties voor het opwekken van duurzame energie uitgedacht. De hoeveelheden en de manier van beslissen zijn vast gelegd in de RES. Een document dat in juli van dit jaar definitief gemaakt wordt na instemming van de gemeenteraden van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda,
Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. Inspraak in dat proces van vaststellen is essentieel. De oproep is dan ook om mee te praten en te denken. Naar aanleiding van de uitkomsten van de kansentafels en de eerste enquête afgelopen december 2020 is een tweede enquête gemaakt voor de Regionale Energie Strategie (RES). Vragen over de voorkeuren van de soorten energie en vooral ook in welke bestaande gebieden duurzame energie opgewekt mag worden? Vul nu de vervolg enquête in voor 22 februari: www.resmiddenholland.nl/enquete

Daarnaast heeft elke gemeente de verplichting om een route uit te stippelen naar een aardgasvrije gemeente in 2050. Dat is de Transitievisie Warmte. De gemeenteraad beslist na de zomer over de inhoud en het vervolg van dit plan. De gemeente maakt dit plan samen met bewoners, bedrijven en maatschappelijke partners. Wat vindt u belangrijk in deze warmtetransitie? Vul de vragenlijst vóór woensdag 17 februari in: https://www.moventem.nl/aardgasvrijwonen