Stenen er uit en groen er in. Dat was wat de burger-initiatiefgroep Hart in Bodegraven voor ogen had. Vele maanden zijn ze aan het plannen en lobbyen geweest.
De gemeente zei uiteindelijk JA tegen de voorstellen. Een mooie samenwerking die het centrum van Bodegraven niet alleen veel gezelliger maakt, maar ook zorgt dat hittestress en wateroverlast beperkt worden. Stenen er uit en groen er in. Zo krijg je een leefbare binnenstad. Kinderen van de basisschool IKC Schatrijk zetten planten en bollen in de grond, onder goede begeleiding. Zo zijn ze echt betrokken en voelen zich mee verantwoordelijk voor hun straten en plein.